‏نمایش پست‌ها با برچسب وقتی‌ شهاب سنگ به ایران برخورد می‌کند، تنها اهالی می‌فهمن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب وقتی‌ شهاب سنگ به ایران برخورد می‌کند، تنها اهالی می‌فهمن. نمایش همه پست‌ها

۲۱.۱۲.۹۱

وقتی‌ شهاب سنگ به ایران برخورد می‌کند، تنها اهالی می‌فهمند- بازخوانی پرونده لبد بازُفت

در فيلم مستندي كه در اين زمينه ساخته شد (لبد ديار خاموش به کارگردانی جمال اسكويي) هيچ يك از شواهد و مصاحبه شوندگان رانش زمين را تأييد نكردند همه ي آنها بدون استثناء گفتند آوار از كوه كنده شده و روي روستا در كوه مقابل ريخته شده است. بعضي از كساني كه در زمان حادثه در آن منطقه بودند خود (بدون اينكه از آنها سؤال شود) صداي انفجار را بيان داشتند. همچنين يكي از مصاحبه شوندگان (از فاصله ي دور ) وجود دود غليظ (به مفهوم سياه) را تأييد مي كند.غروب (ساعت يك ربع به هفت) دوازدهم فروردين ۱۳۷۶ در يكي ازروستاهاي مهجور و دور افتاده بختياري به نام لبد (آبكار) حادثه اي بسيار عجيب اتفاق افتاد و حدود پنجاه و پنج نفر از هم تباران لر بختیاری، با دام‌ها و وسايل و همه ي زندگي‌شان و به عبارتي كل روستا در زير آوار عظيمي از خاك و سنگ، به شكل بسيار عجيبي مدفون شدند. كارشناسان علت حادثه را رانش زمين تشخيص داده بودند. اما اين قضاوت و نظريه ي آنها، دليل منطقي و علمي نمي تواند داشته باشد.

شهاب سنگ روسي با آن كه كسي را نكشت، دنيا را تكان داد، اما این واقعه ي تعجب برانگيز در ایران با آنكه پنچاه و پنج نفر را مظلومانه به كام مرگ كشاند، آب را از آب تكان نداد!
روستاي لبد از نظر موقعيت جغرافيايي جزء استان چهارمحال و بختياري است و درنزديكي مرز لرستان و خوزستان‌حدودا در۱۰ الي ۱۵ كيلومتري شرق درياچه ي شط تمي و در كنار رودخانه لبد- قرار دارد. اين روستا در نقشه هاي قديمي وجود نداشته و از اسكان عشاير بختياري به وجود آمده است.