‏نمایش پست‌ها با برچسب شیخ بهائی بنیان گذار انقلاب صنعتی در اروپا ۳. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شیخ بهائی بنیان گذار انقلاب صنعتی در اروپا ۳. نمایش همه پست‌ها

۱۶.۳.۹۲

شیخ بهائی بنیان گذار انقلاب صنعتی در اروپا ۳یکی‌ دیگر از شاهکار‌های ساخت دانشمند ارزشمند ایران، شیخ بهائی، که ترکیبی‌ از علم فیزیک، شیمی‌، معماری و هنر است، بنای شگفت انگیز کاخ چهل ستون اصفهان است که حدود ۶۰۰ سال پیش ساخته شد و به وسیله انگلیس‌ها دو بار از روی حسادت به آتش کشیده شد.


بنای کاخ چهل ستون بسیار مهم و با اهمیت است. علاوه بر معماری شگفت انگیز آن، نقاشی‌هایی‌ که بر روی دیوار‌های درونی این بنا کشیده شده است، سند تاریخی‌ از اوضاع اجتماعی ۶۰۰ سال پیش ایرانی‌ هاست، و نشان دهنده زندگی‌ ایرانی‌‌هایی‌ است که ۶۰۰ سال پیش و قبل از اینکه انگلیسی‌‌ها آخوند را به این ملت تحمیل کنند، در ایران میزیستند.