‏نمایش پست‌ها با برچسب مانی پیامبرنقاش پارسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مانی پیامبرنقاش پارسی. نمایش همه پست‌ها

۲۵.۱۲.۹۰

مانی پیامبرنقاش پارسی.... اگر زندگی‌ انسان هیچ جنبه انسانی‌ نداشته باشد، فردا روز دیگری نیست


دست نقاش طبیعت صدهزاران رنگ را ....  گونه گونه نقش ریزد مانوی ارژنگ را

مانی پیامبرنقاش پارسی که در مسیحی مشابه او را بنام عیسی و مذهب او "میشا" را "مسیح " نامیده وبا یک کپی ناقص مال خود کردند اعتقاد داشت جسم به وسیله اهریمن و روح به وسیله اهورا مزدا اداره میشود و این آدمی‌ است که انتخاب می‌کند که زندگیش به دست کدام یک از این دو اداره شود، یعنی‌ اگر به دنیای معنوی و روحش بپردازد به اهورا مزدا که مظهر نیکی‌ است اجازه داده است که زندگیش را در دست بگیرد، در نتیجه زندگیش به وسیله اهورا مزدا اداره میشود و به این ترتیب تنها شادی و آرامش نصیبش میشود و اگر به جسم و بدن بپردازد و آنرا بپروراند،، به اهریمن اجازه داده که سرنوشتش را تعیین کند، و درنتیجه زندگیش به وسیله اهریمن اداره میشود، و نهایتاً زندگیش سراسر رنج و سیری ناپذیری نسبت به هر چیزی خواهد بود. ولی‌ با توجه به اینکه بدن آدمی‌ از او جدا نیست، بهترین حالت ایجاد یک تعادل و بالانس بین این دو میباشد.