‏نمایش پست‌ها با برچسب مافیایی به نام برادران لاریجانی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مافیایی به نام برادران لاریجانی. نمایش همه پست‌ها

۱۰.۸.۹۱

مافیایی به نام برادران لاریجانی


نام برادران لاریجانی، یعنی پنج برادری که به واسطۀ موقعیت شناسیِ، به جایگاههای قدرت و پست های حساسی در جمهوری اسلامی دست یافته اند، شاید جزء اولین نامها در تبارشناسی خانواده های قدرت و سیاست در ابران سی سال اخیر باشد. پنج برادر اصولگرا که به واسطۀ فرصت، جنس مرغوب در بازارقدرت را به خوبی شناخته و از آن خود کرده اند، اما معروفترین آنهامعتقد است "فرزندان حوزه و مرجعیت هستند که بر حسب اتفاق وارد کار اجرایی شده و گمراه شده‌اند."