‏نمایش پست‌ها با برچسب راه ده ای یار مرا. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب راه ده ای یار مرا. نمایش همه پست‌ها

۵.۲.۹۱

راه ده ای یار مرا

یار مرا، غار مرا، عشق جگر خوار مرا
یار تویی، غار تویی، خواجه.. نگهدار مرا

نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی
سینه مشروح تویی، بر در اسرار مرا

نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی
مرغ کُه تور تویی، خسته به منقار مرا

قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی
قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا

حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی
روضه امید تویی، راه ده ای یار مرا

روز تویی، روزه تویی، حاصل دریوزه تویی
آب تویی، کوزه تویی، آب ده این بار مرا

دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی
پخته تویی، خام تویی، خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی
راه بدی تا نشدی این همه گفتار مرا.

مولانا