۱۳.۱۲.۹۶

از آمدن بهار و از رفتن دی


از آمدن بهار و از رفتن دی
اوراق وجود ما همی گردد طی
می خور مخور اندوه که فرمود حکیم
غمهای جهان چو زهر و تریاقش می.

خیام













هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر