۹.۱.۹۷

که نوروز خوشست


بر چهره گل نسیم نوروز خوشست
در صحن چمن روی دل‌افروز خوشست
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوشست.

خیام


Morteza Aghili - Haji Firouz in the Market | کمدی - حاجی فیروزهیچ نظری موجود نیست: