۹.۷.۹۵

Rebecca Hall Fronts Sept. 2016


دردست بحرنوشان ساغر چکاردارد


درحلقهٔ فقیران قیصر چکاردارد
دردست بحرنوشان ساغر چکاردارد

درراه عشقبازان زین حرفها چه خیزد
درمجلس خموشان منبر چکاردارد

جاییکه عاشقانرا درس حیات باشد
آب زلال چه بود کوثر چکاردارد

وآنجا که بحرمعنی موج بقا برآرد
برکشتی دلیران لنگر چکاردارد

درراه پاکبازان اینحرفها چه خیزد
برفرق سرفرازان افسر چکاردارد

آندم که آن دم آمد، دم در نگنجد آنجا
جاییکه ره برآید، رهبر چکاردارد

دایم توای عراقی میگوی این حکایت
بابوی مشک معنی، عنبر چکاردارد

عراقی

بالاترین شکل نادانی هنگامی است که پدیده‌ای را انکار کنی که درباره آن هیچ نمی دانی .... Jonathan Calugi


پیر نمیشوم تا هنگامی که روحم جوان است


۸.۷.۹۵

Anna Mila Wears Glam Gucci In Michael Schwartz Spain October 2016


کاندر طبق انوار اطوار نمی‌گنجد


امروز مرا دردل جز یار نمی‌گنجد
وزیار چنان پرشد کاغیار نمی‌گنجد

درچشم پرآب من جزدوست نمی‌آید
درجان خراب من جزیار نمی‌گنجد

این لحظه ازآن شادم کاندردل تنگ من
غم جای نمی‌گیرد، تیمار نمی‌گنجد

این قطرهٔ خون تایافت ازلعل لبش رنگی
ازشادی آن درپوست چون نار نمی‌گنجد

روبر دراو سرمست، ازعشق رخش زیراک
دربزم وصال او هشیار نمی‌گنجد

شیدای جمال او درخلد نیارآمد
مشتاق لقای او درنار نمی‌گنجد

چون پرده براندازد عالم بسراندازد
جاییکه یقین آید پندار نمی‌گنجد

از گفت بد دشمن آزرده نگردم زانک
بادوست مرا دردل آزار نمی‌گنجد

جانم دردل میزد گفتا که برو ایندم
با یار درین جلوه دیدار نمی‌گنجد

خواهیکه درون آیی بگذار عراقی را
کاندر طبق انوار اطوار نمی‌گنجد.

عراقی

لنگ و پاچه صادره از نیویورک ..... Stacey Baker- Citi Legs


تاریخ ایران تنها در ایران فراموش و مخدوش شده است


یک کاخ ساخته شده در دوران امپراتوری صفوی در اسپانیا باز سازی شده و بزرگتر میشود. این کاخ هم مانند بیشتر کاخ‌های ساخته شده در دوران صفوی که یا تبدیل به کلیسا شده‌اند و یا مسجد، بعنوان کلیسا ثبت خواهد شد.
مردم دنیا برای تاریخ و تمدن باقی‌ مانده از دوران امپراتوری پارس‌ها ارزش قائل بوده و آنرا گرامی‌ میدارند و به آن افتخار میکنند. هر چند بنام خود میزنند!

اگر هنوز ۶ حس پیکر آدمی‌ کار میکنند، هیچ دلیلی‌ برای غمگین بودن، نیستچنان زد بر بساطش پشت پایی‌ ، که هر خاشاک او افتاد جایی‌


۷.۷.۹۵

Rozanne Verduin Wears By Christian Oita Italia October 2016


خانه‌ای که جایگاه خوب‌ترین‌ها و بد‌ترین هاست


  پندار‌های گوناگون از شرم آورترین و احمقانه‌ترین تا ناب‌ترین و نیکترین آنان در خانه مغز ما جای می‌گیرد.

باور کردنی نیست ولی‌ حقیقت دارد


۲۰۰ سال پیش و پس از مرگ نادر شاه آخرین امپراتوری جهان ( مرگ آخرین امپراتور پارس‌ها و جهان در پرده‌ای از ابهام پیچیده شده و هنوز معمای است و آنچه که نوکران انگلیس به دستور ارباب در مورد تاریخ ما نوشته اند تماماً دروغ و نادرست است. نه عربی‌ به ایران حمله کرده و نه مغولی. ایران تا ۳۰۰ سال پیش قدرت مطلق دنیا بود و دقیقا پس از مرگ نادر شاه است که کشور‌های دیگر تشکیل و مستقل شده اند و تا پیش از آن همگی‌ زیر پرچم ایران میزیستند.) انگلیسی‌ها هندوستان را با کشتار وحشیانه تسخیر کردند. و درست از همان زمان است که توحش در جلد و لباس مذهب بمرکز امپراتوری پارس‌ها یعنی‌ خاور میانه کنونی وارد شده است. و درست از همان زمان است که مزار و قبرپرستی ، گاو پرستی، خانه خدا، و حماقت‌هایی‌ از این دست گریبان مردم متمدن خاورمیانه را با هزاران سال تاریخ تمدن می‌گیرد و پس از ۲۰۰ سال شاهدیم که چگونه این منطقه که بهشت روی زمین بود بحال و روز امروزی می‌‌افتاد . در این میان کشور ساختگی پاکستان که از جدا سازی بلوچستان ایران و نواحی غربی هند توسط انگلیسی‌‌ها بوجود آمده است، و درست بهمین دلیل که انگلیسی‌‌ها آنرا ساختند، بیش از هر کشوردیگری از حماقت‌های مذهبی‌ در رنج است. تا جایی‌ که کمر مردم این سرزمین را خم کرده است. در این کشور نیز چون حکومت جمهوری اسلامی مردم در نادانی و بیخردی نگاه داشته شده و خدا شناسی‌ را بدرستی درک نکرده‫اند، و خدایشان را بخوبی نشناخته‫اند و بهمین سبب برای رسیدن به خواسته‫هایشان بدرگاه گور‌ها و مزارها و امام زاده‫ها و امامان و قبر‌های سنگی‌ و خاکی و فلزی و پارچه‌ای متوسل می‫شوند.

در پاکستان نیز چون کشور ما امام زاده‫ها یکی از پر درآمدترین مراکز تجارت به نام دین ومذهب بشمار می‫آیند. آدمهای دغل بازی چون آخوندهای از خدا بیخبر و اسیر شکم و زیر شکم، پیش از این پول‌هایشان را چال کرده و برای اینکه مورد دستبرد قرار نگیرند، آنجا را به مردم امامزاده معرفی‌ میکردند. سپس هنگامی که دید‌ند حقه‌شان گرفته است و مردم بینوا، بیچاره و بیکس به امید رهایی از ظلم، ستم و بینوائی به این اماکن آمده و درخواست برآورده شدن نیازشان میکنند و در این راه دار و ندار خود را نیز میبخشند، بر تعداد این اماکن افزودند. تا جای که امروزه حدود ۱۰ هزار امام زاده تنها در کشور ما وجود دارد. و وقتی‌ این تعداد را تقسیم بر ۱۲ امام میکنی‌ عدد ۸۳۳ بدست آمده که نشانگر این است که هر کدام از امامان ۸۳۳ فرزند داشته اند! و آخوند‌ها بی‌خیال از این حساب کتاب‌ها همچنان مشغول ساختن امامزاده برای مردم کوچه و بازار هستند و ایمان دارند که به این مردم هر چیزی را میتوان حقنه کرد حتی داشتن ۱۰۰۰ فرزند برای هر امام!! در این راه وزارت اوقاف پاکستان هم ، چون مقام معظم و بیت رهبری ما، از این رهگذر پول تهی دست‌ترین اقشار مردم را دزدیده و در جیب گذاشته و لذتش را میبرند! چندی پیش روزنامه خبرین پاکستان، پرده از جدلی پر سر و صدا برکشید!
شرکت راه آهن در نظر دارد همه مزارهایی که در زمینهای این شرکت و در محوطه ریل آهن قرار دارند را بدست گیرد. و ادعا دارد چون این مزارها ـ یا دکانهای پول درآور ـ در زمینهای این شرکت قرار دارند، پس درآمد آنها باید به این شرکت واریز شود و نه به وزارت اوقاف پاکستان .

آقای ایاز لاشاری وکیل راه آهن میگوید که تنها از مزار "بابا معصوم شاه" وزارت اوقاف در طی چند ماه اخیر ملیونها روپیه بدست آورده است. "بابا معصوم شاه" از جمله مزارهایی است که هر هفته هزاران تهی دست بینوا و بیکس و بیچاره برای دعا و مناجات بدان مراجعه می‫کنند و درآمد ماهیانه آن به بیش از چند ملیون برآورد می‫شود!

"شاه حسن بخاری" نیز از جمله امام زاده‫های پر درآمدی است که راه آهن در صدد است آنرا از زیر چتر وزارت اوقاف بیرون کشد.

بدون شک مزارها و امام زاده‫های کشورمان به دلیل ۵۰ برابر بزرگتر بودن از خاک پاکستان و میزان جمعیت بیشتر و به مرکزیت دو قطب بزرگ جهالت یعنی‌ امام رضا و خواهرش ، به مراتب از کشور همسایه مان پاکستان پردرآمدتر هستند. درآمد قبرهای منسوب به امام رضا، و حضرت معصومه، و چاه جمکران و غیره در میهن عزیزمان به صدها ملیارد دلار در سال می‫رسد.

حال که نظام جبار و خونخوار و دست نشانده بر گردن ملت ما سوار است و آخوندهای دزد و فاسد و کج ‫فهم به خرد‌ها مجال تفکر و اندیشیدن و رشد نمی‫دهند و مزار و قبرپرستی در کشور بصورت بسیار فجیعی رواج دارد ، آیا بهتر نیست درآمدهای هنگفت آنها بجای اینکه در شکمهای اقیانوس مانند آخوندها غرق شود، در راه سازی، و احداث بیمارستان و مدرسه و دانشگاه و رفاه همگانی صرف گردد؟!

آیا درآمد سالانه امام رضا، یا چاه جمکران نمی‫تواند "کویر لوت" را به جنگلی از درختان پسته و بادام بدل کند؟!

 آیا اگر یک صدم درآمد مزارها بر مستمندان میهن صرف می‫شد، در ایران نفت خیز ناداری بجای می‫ماند؟!

آیا اگر یک هزارم درآمد امام زاده‫ها برای شغل آفرینی مصرف می‫شد، در بزرگترین کشور نفت خیز جهان جوان بیکاری می‫یافتی؟!

آیا اگر یک میلیون ایم درآمد امامزاده‫ها بر دختران آوراه کشور مصرف می‫شد، زنانی می‫یافتی که بنام صیغه خودفروشی کنند و فاحشه‫ گری را در کشور رواج دهند؟

آیا اگر درصدی از این درآمد خرج خانه سازی برای تهی داستان باشد، بر طبق آمار خود آخوند‌ها ۱۱ میلیون حاشیه نشین و حلبی آباد نشین در ثروتمند‌ترین کشور دنیا باقی‌ میماند؟

آیا این است عدالت علی‌ که تنها در یک روز ۲۰۰۰ تن‌ بنده خدا را گردن زد.

و آیا این است حکومت امام زمان که قرار است با ظهورش شر فقر و ظلم را از جهان اسلام کوتاه کند!

منبع: اینترنتمسکین کسی که آنجا در آستان نگنجد


جانا حدیث شوقت درداستان نگنجد
رمزی ز رازعشقت درصد بیان نگنجد

جولانگه جلالت درکوی دل نباشد
خلوتگه جمالت درجسم وجان نگنجد

سودای زلف وخالت جز درخیال ناید
اندیشهٔ وصالت جز درگمان نگنجد

دردل چوعشقت آید، سودای جان نماند
درجان چو مهرت افتد، عشق روان نگنجد

دل کزتو بوی یابد درگلستان نپوید
جان کز تو رنگ بیند، اندر جهان نگنجد

پیغام خستگانت درکوی تو که آرد
کانجا ز عاشقانت باد وزان نگنجد

آندم که عاشقانرا نزد تو بارباشد
مسکین کسی که آنجا درآستان نگنجد

بخشای برغریبی کزعشق تو بمیرد
وآنگه درآستانت خود یکزمان نگنجد

جانداد دل که روزی کوی تو جای یابد
نشناخت او که آخر جایی چنان نگنجد

آندم که باخیالت دل رازعشق گوید
گرجان شود عراقی اندرمیان نگنجد.

عراقی

توی فـرهـنگـی بزرگ شـدیم کـه مـردمـش تـصور مـی کـنند بـا انـدوه بـه خـدا نـزدیک تـرند