۲۶.۸.۹۶

Meghan Collison By Olivier Zahm Russia December 2017


هنر و الهام


آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

DIDGERIDOO, ABORIGINAL BAMBOO INSTRUMENT, AUSTRALIA

ما بجان پذرفته‌ایم از زلف تو بیداد راباز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
باز بر خورشید پوش آن جوشن شمشاد را
باز چون شاگرد مومن در پس تخته نشان
آن نکو دیدار شوخ کافر استاد را
ناز چون یاقوت گردان خاصگان عشق را
در میان بحر حیرت لولو فریاد را
خویشتن بینان ز حسنت لافگاهی ساختند
هین ببند از غمزه درها کوی عشق آباد را
هرچه بیدادست برما ریز کاندر کوی داد
ما بجان پذرفته‌ایم از زلف تو بیداد را
گیرم از راه وفا و بندگی یکسو شویم
چون کنیم ایجان بگو این عشق مادرزاد را
زین توانگر پیشگان چیزی نیفزاید ترا
کز هوس بردند بر سقف فلک بنیاد را
قدر تو درویش داند ز آنکه او بیند مقیم
همچو کرکس در هوا هفتاد در هفتاد را
خوش کن از یک بوسهٔ شیرین‌تر از آب حیات
چو دل و جان سنایی طبع فرخ‌زاد را.

سنایی


Gucci Gift Giving 2017


باز هم براده آهن و آهنربا کاری از فیلمساز آلمانی‌ رمان دو جولی Roman De Giuli


MATEREALITY

امروز زمانه خوش گذاریم, بدرود کنیم دی و فردا


۲۵.۸.۹۶

Chris Colls By Malgosia Bela December 2017


هنر و الهام


در پیش نور رویش گردون بدست حسرتخه‌خه بنام ایزد آن روی کیست یارب (۱)
آن سحر چشم و آن رخ آن زلف و خال و آن لب
در وصف حسن آن لب ناهید چنگ مطرب
بر چرخ حسن آن رخ خورشید برج کوکب
مسرور عیش او را این عیش عادتی غم
بیمار هجر او را این مرگ صورتی تب
نقشی نگاشت خطش از مشک سوده بر گل
دامن فکند زلفش بر روز روشن از شب
دامیست چین زلفش عقل اندرو معلق
جزعیست چشم شوخش سحر اندرو مرکب
گه مشک می‌فشاند بر مه ز گرد کوکب
گه ماه می‌نگارد در ره ز نعل مرکب
در پیش نور رویش گردون بدست حسرت
بربست روی خود را بشکست نیش عقرب
بردارد ار بخواهد زلف و رخش به یکره
ترتیب کفر وایمان آیین کیش و مذهب
در من یزید وصلش جانی جوی نیرزد
ای انوری چه لافی چندین ز قلب و قالب.

انوری


آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Mozart in bamboo instruments

دشمن تو افکاریست که در مغزت میپرورانی, Amber Ma

 هنرمند و تصویرگر آمبر ما (Amber Ma) تاثیر داستان‌هایی‌ که در دوران کودکی برایش خوانده اند را در بزرگسالی‌ به تصویر میکشد.

هنرمند نقاش کلی ریمتسن, تقلبی بودن و مکاری زنان غربی را با درآمیختن ابزار کارگری و پاشنه بلند بنمایش میگذارد Kelly Reemtsen


ای ناصح درمانده چندین چه دهی پندم, بگذار مرا بگذار، میخار سر خود را


آدم , حوا را در شکاف باسنش قرار داد تا زنان بدانند که باید دنباله‌رو مردان باشند! باز نشر


"پس از اینکه الله آدم را از گل رس آفرید بفرشتگان دستور داد بر او سجده کنند،
-پس سجده کردند.
-آدم را خوابی عمیق فرا گرفت! (اینکه با سجده کردن بر آدم، او را خوبی‌ عمیق در گرفته باشد، کمی‌ تا قسمتی‌ تردید آمیز است، مگر اینکه فرض بر این باشد که بجز سجده، عمل دیگری هم بر او درگرفته است!)
-سپس حوا را از دنده چپ آدم آفرید (زنان شانس آوردند از تخم چپ آدم آفریده نشدند).
-پس از اینکه آدم از خواب برخاست و حوا را دید، شگفت زده شده و اولین کاری که کرد، حوا را در شکاف باسن خود قرار داد!
-تا دلیلی باشد که زن همیشه باید دنبال رو مرد باشد....!


(إن الله تبارک و تعالى لما خلق آدم من طين و أمر الملائكه فسجدوا له القى عليه السبات ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقره التی بين وركيه و ذلک لكی تكون المرأه تبعا للرجل ...)
منبع این جک در تفسیر الصافی فیض کاشانی جلد ۱ صفحه ۴۱۴ و علل الشرائع شیخ صدوق جلد ۱ صفحه ۱۸ و در جامع الاحادیث شیعه آیت الله بروجردی جلد جلد ۲۰ صفحه ۴ و علل اللئالی ابن ابی جمهوری الاحسائی جلد ۳ صفحه ۲۸۰.


منبع

۲۴.۸.۹۶

Toni Garrn By Gilles Bensimon Italia December 2017


شب‌های شهر کاری از هنرمند عکاس السا بلدا ..... Elsa Bleda


هنر و الهام


آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Simon Winsé - Peul Flute Solo

جنگ جهانی‌ دوم از نگاه هنرمند ایتالیایی آلبرتو مارتینیامروز بیک ساغر مستانه کند مارا


بیم است که سودایت دیوانه کند مارا
در شهر به بدنامی افسانه کند مارا
بهر تو زعقل و دین بیگانه شدم آری
ترسم که غمت از جان بیگانه کند مارا
در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد
زلفت بسر یک مو درشانه کند مارا
زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده
زان پیش که زنجیرت دیوانه کند مارا
زینگونه ضعیف ار من در زلف تو آویزم
مشاطه بجای مو در شانه کند مارا
من می زده دوشم شاید که خیال تو
امروز بیک ساغر مستانه کند مارا
چون شمع بتان گشتی پیش آی که تا خسرو
بر آتش روی تو پروانه کند مارا.

امیرخسرو دهلوی


غم آرد یاد شادیهای رفته در دل خسرو, چو یاد تندرستی و زمان شادمانیها