۲.۸.۹۷

جشن ارواح ..... چرا روح نزد بسیاری از مردم یک پدیده ترسناک است؟


عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند.

هیچ نظری موجود نیست: