۲.۸.۹۷

تابلو برای احمق‌ها یا تابلو‌های احمقانه

این محصول شامل بادام زمینی‌ است!توجه توجه، آتش داغ است!!

توجه داشته باشید که این شیر مخصوص گربه است ولی‌ از پستان گربه نیست!

هشدار: نفتالین را قورت ندهید!

هشدار: زیر آب نفس نکشید!

خواهشا توجه داشته باشید که این صندلی‌ شکسته است!

صبر کنید تا مرد قرمزه، سبز شود!

پیش از وارد شدن به آسانسور، توجه داشته باشید جای آسانسور خالی‌ نباشد!

کتابخانه تا باز شدن، بسته است!

سوسیس ۵۰ سنت، ولی‌ اندازش این نیست ها!

به ماشین جلویی زدن ممنوع!

توجه، توجه، زمین خیس است!!

لطفا اینجا تو سوراخ نشاشید!

ویاگرا را برای نوزادن استفاده نکنید!

لطفا کاندوم‌ها را پرو نکنید!!

این یک تابلو ایست است!
برای حفاظت خودتان سوار شیر نشوید!!

لطفا رو نرده‌ها نشینید، احتمال پارگی است!


هیچ نظری موجود نیست: