۲۰.۷.۹۷

بادی میرفت‌، رازی میبرددیشب‌ لب رود
شیطان زمزمه داشت‌
شب بود و چراغک
شیطان تنها تک بود

باد آمده بود
باران زده بود
شب تر، گلها پرپر
بویی نه براه‌

ناگاه
آینه رود، نقش غمی بنمود
شیطان لب آب‌
خاک سایه در خواب‌
زمزمه ای میمرد
بادی میرفت‌، رازی میبرد.


سهراب سپهری
Yesterday When I Was Young - Shirley Bassey (Lyrics)
هیچ نظری موجود نیست: