۲۰.۷.۹۷

ترسناک‌ترین موجود دنیا


در همپرسی که در بین تمامی موجودات زنده صورت گرفت، آدمی‌ بعنوان ترسناک‌ترین موجود زنده، مقام اول را حائز نمود!
هیچ نظری موجود نیست: