۲۴.۶.۹۷

از کوچکترین ذره تشکیل دهنده اتم تا کهکشان ها، بینهایت ، خدا

COSMIC VOYAGE : Quarks to the visible Universe in 1 minute

هیچ نظری موجود نیست: