۵.۷.۹۷

سمأع با مایکل

Indian funny Michael Jackson
کسانی‌ که معنی سمأع را ندانسته و با رقص یکی‌ میدانند، همه عمرشان بر فناست.

هیچ نظری موجود نیست: