۲۹.۴.۹۷

اینجا همه کورند و یکی هم شنوا نیست


سرزمینی که معابرش همچون گورستان‌های کهنه- خلوت و ساکت است و اگر پیکری باشد بی‌صداست ، بی‌شک قابل سکونت نیست.


هیچ نظری موجود نیست: