۲۹.۴.۹۷

از هر دیدن یا شنیدنی میتوان حکمت و درسی آموخت


بما چگونگی‌ شناخت زندگی‌ و فراگیری معرفت را بدین گونه توصیه نمودند که:

- از جوانه‌هایی‌ که از میان تنه پوسیده سر بیرون میاورند، درس پایداری زندگی‌
- از درختان مدارا با محیط زیست
- از آفتاب سخاوتمندی
- از حیوانات جرات امتحان هر چیزی
- از چهار فصل دوباره از نو برخاستن
- از حماقت‌هایی‌ که مرتکب شدی، واقعیت درونت
- از ماهیگیران ، دریا را بشناس
- از طبیبان تفکر در احوال دیگران
- از فقرا تحمل
- از کودکان شادی و سرخوشی ساده
- از مردم بردبار و ساکت چگونه در صلح زیستن با دیگران
- از ثروت اندوزانی که ریال به ریال کنار میگذارند، اندوختن دانش و جمع آوری دانستنی‌ها را بیاموز و بیاموز که از هر دیدن یا شنیدنی میتوان حکمت و درسی آموخت.
هیچ نظری موجود نیست: