۲۲.۳.۹۷

اى مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز, کان سوخته را جان شد و آواز نیامد






















هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر