۲۲.۳.۹۷

پیرمرد خرفت و موشکشامروز( به وقت سنگاپور) در یک نمایش مسخره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از طرف کره شمالی‌ بار‌ها تحت عنوان پیرمرد خرفت نام برده شده است(چند روز دیگر ترامپ ۷۲ ساله میشود که پیر بودنش را ثابت می‌کند و خرفت بودنش هم که ....) با "کیم جون اون" رهبر کره شمالی که از طرف ترامپ تا پیش از این تحت عنوان "موشک" شناخته میشد،(البته هر دو از طرف رسانه‌های امریکایی تحت عنوان دیکتاتور نامیده شدند) در یک کشور بیطرف یعنی‌ سنگاپور، یک پیمان چهار پایه بسته شد که در کل شامل این میشد که از این به بعد به یکدیگر کاری نداشته و جاسوسان اسیر در هر کشور را رد و بدل کنند. این پیمان شامل ۴ مفاد خنده دار بود که از طرف کارشناسان در ظاهر آبکی‌ و بی‌ خاصیت نامیده شد. ولی‌ در اصل و خلاصه کلام اینکه این قسمت از دنیا (۱) که برای خودش به یک قطب اقتصادی تبدیل گشته است با پرداخت باج به آمریکا خودش را از شر ابلیسان غربی حفظ نماید.

کل نمایش بشکل احمقانه‌ای بامزه بود ولی‌ از همه بامزه تر رفتار کیم جون اون بود که درست مانند یک پسر بچه ترسیده و خجالتی سعی‌ میکرد به ترامپ نگاه نکند و از آن بامزه تر زمانی‌ بود که با صدای بمی که با فشار از حلقومش بیرون میامد، قول داد از این ببعد دنیا جای امن تری برای مردم باشد. :) ظاهرا این بنده خدا بیشتر از مردمش تحت تاثیر تبلیغات سؤ و پرپگاندا‌های مسخره رسانه‌های کشورش قرار گرفته و بواقع تصور می‌کند وزنه‌ای است......................................
(۱) شرق آسیا بر مبنای ایران بزرگ(در طول تاریخ بشر کشور‌هایی‌ که در سمت غرب ایران قرار داشته ا‌ند، تحت عنوان غرب و کشور‌هایی‌ که در شرق ایران بزرگ بودند به نام کشور‌های شرقی‌ نامیده میشده ا‌ند و ایران همیشه مبنای شناخت جغرافیایی برای کشور‌ها بوده و هست. حتی شمال و جنوب اروپا و آمریکا هم بر مبنای جایگاه ایران بزرگ سنجیده میشوند.)هیچ نظری موجود نیست: