۲.۱۰.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Bamboo Musical Instruments, Reunification Palace, Ho Chi Minh City, Vietnam. January 2006.wmv

هیچ نظری موجود نیست: