۲۰.۹.۹۶

کم کم به روح کریسمس نزدیک میشویم و به آن میپیوندیم، البته با کمک ودکا و جین و ویسکی‌


Kmart Commercial Show Your Joe Jingle Bells men In Boxers! [Funny Kmart TV AD]

هیچ نظری موجود نیست: