۲۲.۱۱.۹۵

دیده ام خیره بدنیا ..... خنده ای کنج لبم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر