۱۲.۱۱.۹۵

خواستن و توانستن، پرسش اینجاست


 در هیاهوی زندگی‌ دریافتم چه دویدنها که فقط پاهایم را از من گرفت 
در حالی‌ که گوئی ایستاده بودم 
چه غصه ها که فقط باعث سپیدی مویم شد 
در حالیکه قصه کودکانه ی بیش نبود
دریافتم اگر بخواهم میشود و اگر نه نمی‌شود...... 
بهمین سادگی‌ 
کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم 
فقط میخواستم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر