۱۲.۱.۰۱

خوشا طلیعه نوروز


خوشا بهار کـه پیغام آشتی با اوست 
نظر کنید کـه هنگام آشتی با اوست 
 خوشا طلیعه نوروز خانگی یاران 
خوشا طلیعه کـه فرجام آشتی با اوست 
حدیث باد بـه گوش درخت اگر گفتی 
 بـه هوش باش کـه خود نام آشتی با اوست 
 شکوفه بر سر پیمان خویش می‏مانَد 
و جشن ساده ایام آشتی با اوست 
 بـه رسم گل نچشیدی اگر حرامت باد 
 شراب وصل کـه انجام آشتی با اوست 
 میان عهد تو و من اگر خلاف افتد 
خوشا نسیم کـه اعلام آشتی با اوست. 
 غلام‏حسین عمرانی  


آهنگ سال تحویل و نوروز مبارک
 

هیچ نظری موجود نیست: