۱۱.۱.۰۱

نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

 
امروز جمال تو بر دیده مبارک باد 
بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد 
گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد 
ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد 
خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده 
دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد 
نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم 
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد 
بیگفت زبان تو بی‌حرف و بیان تو 
از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد .
مولوی
 

Shabeh Eyd Hayedeh

هیچ نظری موجود نیست: