۱.۳.۹۸

هنر نزد ایرانیان است و بس


کاری از یک هنرمند ناشناس ایرانی‌ برخاسته از استان خوزستان.

هیچ نظری موجود نیست: