۲۸.۹.۹۷

سلمان میتوانست آبی بسازد(شراب) که وحشی‌ها را رام سازد، و این برای بربر‌ها معجزه محسوب میگشت


هیچ نظری موجود نیست: