۳.۸.۹۷

به جان عمه ترامپ, فقط او نیست که تروریست است


بیش از ۶ سال است که از نوشتن جمله پرمعنا، واقعی‌ و قابل تفکر "تنها غربی‌ها تروریستند و ترور میکنند"، که برای اولین بار در آدمبرفی نوشته شد، می‌گذرد، و آدمبرفی امروز و پس از گذاشتن ۶ سال نه تنها هنوز بگفته خود پای بند و پایفشار بوده بلکه به اضافه کردن این جمله که "تنها احمق‌ها اینرا باور ندارد"، گفته خود را بسط داده و تکمیل می‌کند.

از دیروز (۲۴ اکتبر ۲۰۱۸) در اخباری که از امپراطوری رسانه‌ای و فاسد غربی مرتبا پخش میشود، داریم که تعدادی از دموکرات‌های آمریکا که در ضمن از مخالفان سرسخت رئیس جمهور فعلی‌ آمریکا، یعنی‌ دونالد ترامپ هم هستند، بسته‌های مشکوکی را دریافت کرده‌اند که اگر آنها را باز میکردند، منفجر شده و ترور میگشتند. سپس و همزمان با پخش این اخبار، بروی این واقعیت که اینهایی که هدف ترورِ تروریست‌ها قرار گرفته ا‌ند از مخالفان ترامپ هستند، اصرار شده و آنرا به اصطلاح رسانه‌های غربی، نئون ساخته (Highlight) و فاحش میسازند. وبطور غیرمستقیم این تفکر را در جامعه جهانی‌ جا میدهند که ترامپ و دار و دسته او، عاملان و مسببان این ترور‌ها میباشند. تا اینجای کار که میگوید: "عاملان ترور غربی‌ها میباشند"، قابل قبول است و در این واقعیت شکی‌ نیست. اشکال از اینجاست که این سناریو از زور تکرار، جدا پر و پوسیده شده و بیشتر باعث خنده است تا اینکه جدی گرفته شود.(۱) چرا که:

۱- اگر یکی‌ از این بسته‌ها موجب کشته شدن حسین اوباما، هلری کلینتون، جو بایدن و یا رابرت دونیرو که همگی‌ دمکرات و مخالف ترامپ هستند، شده بود، شاید این شک بوجود میامد که امریکایی‌های تروریست که به این عمل تروریستی دست زده ا‌ند، از طرفداران ترامپ و عاملان ترور میباشند. ولی‌ متاسفانه هیچکدام از این بسته‌ها عمل نکرده و کسی‌ کشته نشده و بنظر می‌رسد این تأتر بیشتر برای بدنام کردن ترامپ که هم اکنون به اندازه کافی‌ بدنام است، میباشد و نه ترور "بطور جدی" و آنهم ترور خودی ها!

۲- دیگر اینکه خوشبختانه پاسخی برای این پرسش نیست که: اگر ترامپ بطور واقعی‌ خواستار ترور مخالفان خود بود، چرا به این آشکاری و با این افتضاح دست به ترور آنها بزند؟ خوب مانند شاه ایران و یا استیو جابز و صد‌ها تن دیگر، که به راحتی‌ خوردن باقلوا و بسیار طبیعی ترور شدند، از وسائل محبوب اروپایی‌ها استفاده کرده و بدون سروصدا- سر آنها- را زیر آب میکرد!

بهرحال اینروزا خوراک تبلیغاتی دستگاه فاسد رسانه‌ای غربی، با این نمایش احمقانه فراهم گشته و همزمان جمله پر معنا، واقعی‌ و قابل تفکر "تنها غربی‌ها تروریستند و مخالفان را ترور میکنند"ِ آدم برفی را برای بار هزار، به اثبات می‌رساند.

 ......................................

(۱) این واقعیت تلخ که بیش از نیمی از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها دچار بیماری فراموشی گشته ا‌ند را، در اعمال تکراری، از پخش سریال‌های تکراری، اخبار تکراری و عملیات و سناریو‌های تکراری ترور و ترریستی غربی‌ها میتوان بخوبی مشاهده کرد.

هیچ نظری موجود نیست: