۱۵.۷.۹۷

درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند حتی اگر آنها را با آب و کود اشبأع کنی‌


هیچ نظری موجود نیست: