۱۳.۶.۹۷

به فرمان ابلیس گم کرد راهتروریست‌های دأعشی، النصره، بکوحرام و صد‌ها گروه و دسته جنایتکار و دزد و قاتل و کارتل‌های مواد مخدر و نفتی‌ و و و غربی که در گوشه و کنار دنیا با حمایت سازمان‌های اطلاعاتی‌ غربی مشغول جنایت و فساد و پلیدی میباشند، در رسانه‌های غربی تحت نام گره‌های معترض، مخالف و در بدترین حالت جنگجو! معرفی‌ شده و آنان را با رنگ سپید و سبز و باز در بدترین حالت با رنگ زرد معرفی‌ میکنند، و گروه‌های میهن پرست و ارتش‌های ملی‌ کشور‌ها را که در مقابل این گره‌های جنایتکار مقاومت میکنند را گروه‌های تروریستی‌ و اشرار معرفی‌ و آنان را همواره با رنگ‌های قرمز و سیاه نشان میدهند!

در رسانه‌هایشان ایرانی‌‌ها را تحریم اقتصادی میکنند!! ( از این جک خنده دار تر نیست) درحالیکه روزانه ده‌ها کشتی‌ غولپیکر که هزاران کاتینر را حمل میکنند، میلیون‌ها تن مواد معدنی و خام را از ایران بطرف اروپا و آمریکا برده و این حکایت بیشرمانه ۴۰ ساله در جریان است. ایرانی‌‌ها را تحقیر میکنند و کفش‌های مسخره فوتبال را به فوتبالیست‌های ایران نمیفروشند و از آنطرف پیشرفته‌ترین وسایل سرکوب و شنود و جاسوسی را به نوکران ترک و عرب حاکم بر ایران میسپارند تا ایرانی‌‌ها را دستگیر کرده، به زندان برده، شکنجه و حلق آویز کنند. هواپیمای مسافربری به ایرانی‌‌ها نمیفروشند، و درعوض هروقت صدای مردم ایران که ۴۰ ساله تحت ستم و جنایتند درمیاید، یک هواپیمای جنگی مسخره جلو دوربین گذاشته و آنرا ساخت جمهوری اسلامی مینامند! و چون خودشان جز جنایت دارای هیچ گونه استعداد دیگری نیستند، احمقانه میپندارند که میشود با این طرفند‌های پر و پوسیده خاک تو چشم مردم دنیا پاچید و این پرسش را پاسخ داد که اگر جمهوری اسلامی میتوانست هواپیمای جنگی بسازد، ابتدا یک هواپیمای مسافربری میساخت تا چنین در مقابل خرید هواپیما ذلیل نباشد.
خلاصه اینکه دنیا دست مجانین خطرناک و بیرحم است که بشدت بمواد مخدر وابسته ا‌ند، و بیچاره مردم معمولی‌ دنیا که آماج دیوانگی‌ها و خشونت این اراذل و اوباش روانی‌ و معتاد و سادیستی میباشند. و بیچاره تر کسانی‌ که میپندارند حالشان خوب است چرا که در گروه حاکمند، و نمیدانند که هنوز نوبتشان نرسیده است.


هیچ نظری موجود نیست: