۱۳.۶.۹۷

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

tuning a strange unique instrument by busker in Kensington Market

هیچ نظری موجود نیست: