۲۴.۶.۹۷

حال باطن چون نمی‌آید بگفت, حال ظاهر گویمت در طاق و جفتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر