۲۴.۵.۹۷

میرسه سال دوهزار


سال سقوط ، سال فرار
سال گریز و انتظار
عصر شکفتن فلز
سال سیاه دو هزار
سال سقوط عاطفه
تا بینهایت زیر صفر
نهایت معراج ذهن
اندیشه تفسیر صفر
تو ذهن ماشینهای سرد
معنای عشق و احتیاج
روی نوار حافظه
یعنی یک درد بی‌علاج
سال به بن بست رسیدن
پنجه بدیوار کشیدن
از معنویت گم شدن
تن بغریزه بخشیدن
قبیله یعنی یک نفر
همخونی معنا نداره
همبستگی خوابی است که
تعبیر فردا نداره
سال سقوط، سال فرار
سال گریز و انتظار
پاییز تلخ و بی‌بهار
سال سیاه دو هزار
سالی که خون تو رگها نیست
قلب فلزی تو سینه است
وقتی که تفسیر زمان
شکستگی آینه است
قبیله یعنی یک نفر
همخونی معنا نداره
همبستگی خوابیه که
تعبیر فردا نداره
تو اون روزایی که میاد
کسی بفکر کسی نیست
هرکی بفکر خودشه
بفکر فریاد رسی نیست
همه بهم بی‌اعتنا
حتی بمرگ همدیگه
کسی اگر کمک بخواد
کی میدونه اون چی میگه
توی کتابای لغت
سپیده برگ‌ها همیشه
نه دشمنی نه دوستی
هیچی نوشته نمیشه
این ناگزیره واسه ما
سیر صعودی تا سقوط
همیشه قصه صدا
تمومه با حرف سکوت
وقتی که آینه عشق
سیاه بشه زیر غبار
وقت طلوع فاجعه است
میرسه سال دوهزار...

The year of collapse, the year of escape
The year of retreat and expectation
The blossoming age of metal
The black year 2000

The year affection collapses
Below zero to infinity
The ultimate ascension of consciousness
Interpretation of thoughts, zero

Cold machines in the mind
The meaning of love and necessity
On the tape of memory
Meaning a pain without remedy

The year of reaching a dead-end
Clawing walls
Losing spirituality
Bestowing the body to instinct

Tribe means one person
Consanguineous has no meaning
Togetherness is a dream/sleep
That has no revelations/interpretations of tomorrow

The year of collapse, the year of escape
The year of retreat and expectation
A bitter Autumn with no Spring
The black year 2000

The year with no blood in veins
A metal heart is in the chest/breast
When the interpretation of time
Is the breaking of a mirror

Tribe means one person
Consanguineous has no meaning
Togetherness is a dream/sleep
That has no revelations/interpretations of tomorrow

In those days that will arrive
No one thinks of one other
Everyone thinks of themselves
Not thinking of answering others' cries

All indifferent to each other
Even to each other's death
If anyone needs help
Who knows what (s)he will say?

In the dictionary
The leaves/pages are always white
No enemy, no friend
Nothing is written

This is inevitable for us
Path from ascent to descent
The story of sound, always
Ends with the word silence

When the mirror of love
Becomes black under the dust
When dawn is a disaster
The year 2000 arrives

هیچ نظری موجود نیست: