۲۴.۵.۹۷

بتماشا چه کسی میآیدآری ما غنچه یک خوابیم‌
غنچه خواب 

آیا می شکفیم؟
یکروزی بی جنبش برگ‌
اینجا؟ نی، در دره مرگ‌
تاریکی، تنهایی‌؟ نی، خلوت زیبایی‌
بتماشا چه کسی میآید

چه کسی ما را میبوید؟
و به بادی پرپر
و فرودی دیگر..

سهراب سپهریDariush - Marge Shab | داریوش - مرگ شب

هیچ نظری موجود نیست: