۲۷.۴.۹۷

شمایی که عطر تمام کارخانجات تان ٬ کفاف زدودن هفت روز تعفن موجودیت تان را نمیدهد


هیچ نظری موجود نیست: