۲۷.۲.۹۷

کسانی‌ که جنایات غرب وحشی را ندید گرفته و یا فراموش و یا مشمول مرور زمان کنند، روزگار تلخی‌ را منتظر خواهند بود


هیچ نظری موجود نیست: