۲۶.۱.۹۷

ما آرزوی خوشبختی مردم دنیا را داریم ولی‌ شما جز مردم دنیا نیستید!آنچه که در پائین می‌‌آید شرح لحظه‌ای کوتاه از تاریخ معاصر ایران بزرگ است و هدفش ثبت تاریخ واقعی‌ است. آدمبرفی میداند که اکثر ایرانی‌‌ها مطالب زیر را بخوبی میدانند، و هدفش تکرار مکرارات نیست. انگیزه نوشتار زیر، پیشی گرفتن است و اینکه پیش از اینکه غربی جنایتکار تاریخ برای آیندگان ایرانی‌ بنویسد، لازم است که ما بعنوان ایرانی‌ وظیفه خود را در قبال آیندگان انجام داده و حقیقت را برای آنان بازگو کرده و ثبت کنیم تا آنها مانند ما به بیراهی و گمراهی و در نتیجه فلاکت و تیرهروزی دچار نگردند.داعش و جمهوری آخوندی اسلامی در ایران:
وقتی‌ از مردم سوریه و عراق نظرشان را راجع به تجربه‌ای که با گروه تروریستی داعش داشته ا‌ند، جویا شوی، خواهند گفت که داعش درست شبیه همان حکومتی است که در ایران است. و آنها نمیدانند که در واقع داعش نسبت به مردمی که بر آنها حکومت میکرد بسیار مهربانتر از رژیم خونخوار و جنایتکار آخوند‌های دست نشانده انگلیسی‌ و فرانسه در ایران است.

ولی‌ آنچه که مردم این دو سرزمین را متقاعد ساخته که داعشی‌ها همان حکومت آخوند‌های جمهوری اسلامی در ایران هستند اینستکه این دو شباهت‌های رفتاری بسیاری با یکدیگر دارند.

- داعشی‌ها هم مانند رژیم آخوندی هرجا که پا گذاشتند ضمن نابود سازی آثار بجا مانده امپراطوری پارس ها(حتی به کلیسا‌ها هم رحم نکرده و آنها را که در سابق کاخ‌های پارسی بودند تنها بهمین گناه منفجر ساختند.) نسبت بمردمی که تبار ایرانی‌ داشتند دقیقا مانند آخوند‌های دست نشانده خونخوار و بیرحم رفتار و مانند آنها جنایت کرده وایرانی‌ تبار‌ها را گروهی کشتار کردند و نسبت به آنانی که احمقانه گمان میکردند از نژاد عرب یا ترکند با محبت و احترام برخورد کردند، دقیقا مانند رژیم دست نشانده جمهوری اسلامی در ایران.

- داعشی‌ها هم مانند آخوند‌های جنایتکار اسلامی در ایران، برای تضعیف جامعه و از کار انداختن پویایی در بین مردم، هرجا که پا گذاشتند، نیمی از جمیت یعنی‌ زنان را تحت عنوان خدا و دین زندانی ساخته و از صحنه جامعه دور ساختند و بدین ترتیب تکامل طبیعی جامعه که فقط و فقط از پیوند زن و مرد در همه زمینه ها، در کار، در علم، در سازندگی، در بقا و و و بوجود میاید، را از هم گسسته و بدین گونه جامعه بیمار و مفلوک و عقبمانده را جا انداخته و استوار ساختند. چرا که غربی‌ها بخوبی میدانند، جامعه بدون همکاری زن، همان کارایی و بازدهی را دارد که یک انسانی‌ که از نیم تنه فلج شده، دارد.

- داعشی‌ها هم مانند آخوند‌های اسلامی تمامی ثروت‌های منطقه را راهی‌ کشور‌های غربی، ترک و عرب‌ها نمودند.


تفاوتی که بین رژیم دست نشانده آخوندی و داعشی‌ها وجود دارد اینست که مردم تکلیفشان با داعشی‌ها مشخص و معلوم است و میدانند که داعشی‌ها گروهی مسلمان متعصب و مذهبی‌‌های افراطی هستند که از نظر عقیدتی پیرو حکومت مرتجع و عقبمانده عربستان و وهابی‌ها هستند و از نظر اعمال و هدف، گروهیند که از سازمان‌های اطلاعاتی غربی بویژه انگلیسی‌ و فرانسوی دستور میگیرند و اهداف و دستورات آنان را پیش میبرند، درحالیکه آخوند‌های جنایتکار حاکم در ایران اهریمنانی هستند که همان ایدئولوژی و اهداف داعشی‌ها را داشته و مانند آنان برای اعمال خود از سازمان‌های اطلاعاتی‌ اسراییل و غربی دستور میگیرند، ولی‌ در لباس ایرانی‌ و دوست وارد شده و در لباس ایرانی‌ و خداپرستی ایرانی‌(شیعه) جنایت میکنند.


اهریمنی که نزدیک به ۴۰ سال است که مانند سرطان بجان ایران افتاده و ریشه دوانده و این باقیمانده امپراطوری جهان شمول را در چنگال خود فشرده و در حال نابودی کامل آن است.

چرا؟ به دو دلیل مادی و معنوی. ایران کشور مادر و پهناور و کهنسالی است که سرشار از مواد اولیه و ثروت‌های طبیعی است که همین عامل از ۲۰۰ سال پیش به اینطرف بجای رفاه، موجب تیرهروزی مردم آن گشته است، چراکه قبایل بغایت بدوی و بربر‌ها مانند حیوانات گرسنه در اطراف خوراک لذیذ از اطراف آن دور شدنی نیستند.
از نظر معنوی هم ایران مبدا و منبع فرهنگ و هنر و دانش و ادبیات و تمدن بشری است و هر قبیلهٔ وحشی و بدوی با سرقت گوشه‌ای از این سرچشمه تمدن، برای خود مدنیت و افتخار جمع کرده و می‌کند و برای اینکه دزدی‌های خود را پنهان سازد، چاره را در نابودی سرچشمه میبیند.

نکته انحرافی در همه این جریان این است که آخوند‌های جمهوری اسلامی را در عراق و سوریه جلو داعشی‌ها گذاشتند تا جنگی خانمان سوز را بمردم منطقه تحمیل کرده و ماشین کشتار و چپاول را راه انداخته باشند. بدین ترتیب یک مسابقه، یک بازی، یک قمار و یا هرچه که نامش نهید، براه انداخته که نتیجه‌اش همواره برد و پیروزی برای غرب و اسراییل است. چرا که از هرطرف که کشته شود بسود غرب و اسراییل و هر طرف که برنده شود، بهره‌اش را باز هم غرب میبرد و هدف که چپاول و ویرانی ایران بزرگ است به انجام رسیده، توجه‌ها از جنایات غرب منحرف شده و رفاه و خوشی‌ و خوشبختی‌ و پیشرفت متوجه یک طرف یعنی‌ غرب و اسراییل گشته و گور پدر اینوری‌ها که اصولا از نظر آنها آدم نیستند.

این داستان تا نابودی کامل منطقه ادامه خواهد یافت. پس از آن بسراغ دیگر جاها رفته و با همین فرمان جلو رفته و در آخر تنها وحشی‌ها باقی‌ خواهند ماند. و تازه در این زمان است که آنچنان جنگ و کشتار و بربریتی بر دنیا حاکم خواهد شد که نمونه‌اش در تمامی طول تاریخ بوجود آمدن کره زمین دیده و شنیده نشده است.
هیچ نظری موجود نیست: