۱۷.۱.۹۷

بهار زیباست ولی بهارِ ایرانِ بزرگ، پدیدهٔ زیبای دیگر وحکایت جداگانه‌ایست
هیچ نظری موجود نیست: