۶.۲.۹۷

بهرحال سقف این وهم یکروز فرو خواهد ریخت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر