۶.۲.۹۷

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Трио бандуристок Квитана, г. Киев
Young ukrainian girls playing the bandura

هیچ نظری موجود نیست: