۱۱.۱۲.۹۶

اگر به یکدیگر احترام بگذارید، یکدیگر نیز به شما احترام خواهند گذاشت ، خمینی در نجف


هیچ نظری موجود نیست: