۱۱.۱۲.۹۶

بهشت ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﺪﺭﺍﻥ است


هیچ نظری موجود نیست: