۹.۱۲.۹۶

از همان روزی که پیکر آدمی‌ بوم نقاشی شد کاری از شان آندره ....Jean Andre
هیچ نظری موجود نیست: