۱.۱۲.۹۶

دستِ خدا


-من دستِ خدا هستم.
-چطور؟
-هرگاه اراده کنم جان هرکه را بخواهم میگیرم.
-آها!
هیچ نظری موجود نیست: