۲۵.۱۱.۹۶

اکثر آدما چون بطور واقعی‌ خود را دوست ندارند، هیچکس را نمیتوانند بطور واقعی‌ دوست داشته باشند
هیچ نظری موجود نیست: