۲.۱۱.۹۶

پاسبان مست و گله مشغول و دشمن هوشیار, کار با یزدان بود کز کف برون رفته است کارهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.