۱۷.۱۰.۹۶

تکنولوژی و گیاهان دشمن یکدیگرند


  در محیط خانه از گیاهان کاکتوس استفاده کنید تا امواج قرمز و آبی‌ و سبز و زرد و بنفش حاصله از کارکرد دستگاه دیجیتالی را که برای جسم و روان آدمی‌ بسیار خطرناک و مضر هستند، را کم کرده باشید. پس از مدتی‌ خواهید دید که گیاهان مقاوم مانند کاکتوس بطرز غیرطبیعی ازبین خواهند رفت.


هیچ نظری موجود نیست: