۱۴.۹.۹۶

ناکرده گنه در جهان کیست, آنکس که گنه نکرد چون زیست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر