۱۴.۹.۹۶

کین ره که تو میروی بظلمستان است... Cyrille Kabore
فیلمی ساخته شده توسط یک جوان پناهجوی ۲۰ ساله بنام کیریل کابور (Cyrille Kabore) از غنا که در آن شرح سفر بناچار و اجباری، پرخطر و دشوار خود را از محل زیست خود بطرف ناکجاآباد میدهد.

این فیلم کوتاه در یک کارخانه مانکن سازی تهیه شده است. کیریل کابور سفر خود را در سرزمین و دریا روایت می کند، از جمله جزئیات هولناک آنرا، مانند چسبیدن به پایین یک کامیون که در بزرگراه با سرعتی بالای صد کیلومتر در ساعت در حرکت بود، و نجات از غرق شدن در دریا پس از اینکه بدلیل کوچکی قایق و تعداد زیاد مسافران از قایق بدریا پرت شده بود، توسط خواهر بزرگترش و و و.

این داستان یک شخص نیست، این داستان میلیون‌ها تن‌ مردم از همه جا بیخبر و بیگناه است که یکروز از خواب بیدار شده و در پنجه ابلیس خود را اسیر می‌بینند. مردمی که قربانی سیاست‌های بربرمنشانه و بیرحمانه و هیولا صفتانه مشتی غربی بیمار روانی‌ شده و از کشور‌های باستانی و زیبا، مهم و متمدن خود آواره گشته و از ترس جان بطرف لجنزاری بنام غرب که تبلیغاتش را شبانه روز بگوششان خوانده اند، روانه می‌شوند. این فیلم کوتاه ۱۹ جایزه دریافت کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: