۲۰.۹.۹۶

در باطن خویش کن سفر چون آدمیان، اهل نظری تو ، اهل نظاره مباش


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر