۱۲.۹.۹۶

ابریق می مرا شکستی ربی


ابریق می مرا شکستی ربی
برمن در عیش را بستی ربی
من می خورم و تو میکنی بدمستی
خاکم بدهن مگرکه مستی ربی.

خیام
هیچ نظری موجود نیست: